[Home]  [Contact]

Our Photovoltaic Products and Services Tel: 25030383

 
©2013 - Ioannou Alternative Energy Ltd
info@ioannoualternative.com
IOANNOU ALTERNATIVE ENERGY Ltd

ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓOΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
(NET METERING)

Γενικές Πληροφορίες :
Με βάση τα  νέα σχέδια προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο , 5000 κατοικίες  ετησίως θα έχουν το δικαίωμα εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος μέχρι 3kWp.

Χορηγίες:
Σε 2000 σπίτια ετησίως θα δίνεται επιχορήγηση για την εγκατάσταση του συστήματος  με βάση κριτήρια (Βλ. επόμενη παρ). Οι υπόλοιποι 3000 ετησίως δε θα λαμβάνουν χορηγία αλλά ακόμα και έτσι ο χρόνος απόσβεσης  του κόστους δεν θα ξεπερνά τα 3 χρόνια. Η επιχορήγηση θα είναι 900για κάθε 1kWp και θα φθάνει τις 2700 για το μέγιστο δυνατό σύστημα που μπορεί να εγκατασταθεί (3kWp).


Δικαιούχοι χορηγίας :

Σκοπός/λειτουργία  net metering:
Σκοπός του Νet Metering είναι ο καταναλωτής να πληρώνει όσο το δυνατό λιγότερα για ηλεκτρικό ρεύμα παράγοντας ενέργεια μέσω του Φωτοβολταϊκού Συστήματος.

Ο μετρητής της ΑΗΚ που βρίσκεται τοποθετημένος στις κατοικίες δείχνει τις κιλοβατώρες (kWh) που καταναλώθηκαν ανά δίμηνο και με βάση αυτή την ένδειξη υπολογίζεται το ποσό που πρέπει να πληρωθεί αφού προστεθούν κάποια τέλη, προσαυξήσεις, διάφορες χρεώσεις , το ΦΠΑ κ.α.

Χονδρικά , κάθε οικιακός καταναλωτής πληρώνει για κάθε kWh που κατανάλωσε περίπου 0,28€.
Στην περίπτωση του Net Metering ένας μετρητής υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ των kWh που καταναλώθηκαν και των kWh που παρήγαγε το Φωτοβολταϊκό Σύστημα .Τελικά μόνο αυτή η διαφορά θα πρέπει να πληρωθεί.
 Στην ιδανική περίπτωση ο καταναλωτής θα πρέπει να παράγει όσο καταναλώνει για να έχει μηδενικό λογαριασμό της ΑΗΚ.
Το σύστημα των 3kWp θα εξοικονομεί περίπου 1500€ ετησίως από τους λογαριασμούς της ΑΗΚ. (Αν οι ανάγκες σας σε ηλεκτρικό ρεύμα είναι μικρότερες  τότε θα εγκαταστήσετε μικρότερο/ φθηνότερο σύστημα (πχ 2kWp) ,αν από την άλλη οι ανάγκες σας είναι μεγαλύτερες τότε απλά θα πληρώνετε μόνο τη διαφορά)

Χρόνος πραγματοποίησης επένδυσης
Με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έθεσε η ΑΗΚ για την εξέταση των αιτήσεων καθώς και το χρόνο που απαιτείται για την εγκατάσταση του συστήματος το σύστημα θα είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο και έτοιμο να παράγει ενέργεια το αργότερο σε 1 μήνα από την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Προϋποθέσεις
Το σπίτι για το οποίο θα γίνει η αίτηση πρέπει να αποτελεί μόνιμη κατοικία (όχι ενοικιαζόμενο) .

Φωτοβολταϊκό σύστημα

Ο βασικός εξοπλισμός του συστήματος θα αποτελείται από Ευρωπαϊκά πλαίσια ισχύος 250Watt , βάσεις αλουμινίου στις οποίες θα στηρίζονται τα πάνελ και ένα μετατροπέα (inverter). Για το σύστημα των 3kWp θα απαιτείται ελεύθερος χώρος περίπου 20-50m2 στην οροφή της κατοικίας ή στο έδαφος εντός του οικοπέδου. Σε περίπτωση που η οροφή είναι από κεραμίδια τότε η απαίτηση σε χώρο θα είναι περίπου 20m2. Κάθε πλαίσιο έχει βάρος μόλις 20kg και έτσι το κτίριο δεν θα υπόκειται σε οποιοδήποτε πρόβλημα στατικότητας και αντοχής.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης :
Οι δικαιούχοι της χορηγίας θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση πρώτα στο Ίδρυμα Ενέργειας το οποίο θα παρέχει την έγκριση για το δικαίωμα χορηγίας και έπειτα θα υποβάλουν αίτηση στην ΑΗΚ. Οι μη δικαιούχοι της χορηγίας θα υποβάλουν αίτηση κατευθείαν στην ΑΗΚ.
Και στις 2 περιπτώσεις η εταιρεία μας θα αναλαμβάνει χωρίς κόστος την προετοιμασία των αιτήσεων , της τεχνοοικονομικής μελέτης, του ηλεκτρολογικού σχεδίου και όλων των υπόλοιπων εγγράφων που θα απαιτούνται.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΕΣ
Α) Για Ίδρυμα Ενέργειας ( Μόνο για δικαιούχους χορηγίας)  
Υποβολή αίτησης έως 18/10/2013

Β) Για ΑΗΚ ( για ΟΛΟΥΣ)
Υποβολή αίτησης από 10/7/13-15/11/13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΩΦΕΛΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3kWp
ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

           Η παραγωγή ενός Φωτοβολταϊκού Συστήματος δυναμικότητας 3kWp  τοποθετημένο σε σταθερές βάσεις ανέρχεται στις 5185kWh ετησίως με βάση τα καιρικά δεδομένα της Κύπρου.
Χονδρικά , κάθε οικιακός καταναλωτής πληρώνει για κάθε kWh που καταναλώνει περίπου 0,28€.
Άρα το Φ/Β σύστημα θα εξοικονομεί περίπου 1450€ από τους λογαριασμούς της ΑΗΚ ετησίως.

          Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά η μηνιαία παραγωγή σε kWh από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα και η μηνιαία εξοικονόμηση σε από το λογαριασμό της ΑΗΚ, απεικονίζει τη μηνιαία παραγωγή του φωτοβολταϊκού σε kWh για ένα έτος και αντικατοπτρίζει τη μείωση στους λογαριασμούς της ΑΗΚ. Η μεγαλύτερη παραγωγή πραγματοποιείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω μεγαλύτερης ηλιοφάνειας  κάτι το οποίο συμβαδίζει και με την κατανάλωση από τις ανάγκες της κατοικίας (χρήση κλιματιστικών) .
     

ΜΗΝΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (kWh)

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ (€)
(Με κόστος kWh 0,28€)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

277,962

77,83

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

354,646

99,30

ΜΑΡΤΙΟΣ

458,403

128,35

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

468,005

131,04

ΜΑΪΟΣ

525,611

147,17

ΙΟΥΝΙΟΣ

522,944

146,42

ΙΟΥΛΙΟΣ

530,987

148,68

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

513,086

143,66

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

459,946

128,78

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

429,509

120,26

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

355,495

99,55

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

288,263

80,71

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

5.184,857kWh

1451,75€

    Σε περίπτωση που υπήρξε μεγαλύτερη παραγωγή από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα απ’ ότι κατανάλωση από τις ανάγκες της κατοικίας, τότε αυτή η ενέργεια δεν θα χαθεί αλλά θα πιστώνεται στους επόμενους λογαριασμούς μέχρι τις 31/12 κάθε έτους.

Για την επίτευξη των παραπάνω αποδόσεων καθοριστικό ρόλο παίζει ο εξοπλισμός του συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί. Η εταιρεία μας έχει σαν βασικό γνώμονα την άριστη ποιότητα και αξιοπιστία των Φ/Β πλαισίων και του inverter καθώς και την ορθή και κατά το μέγιστο αποδοτική λειτουργία του συστήματος μακροπρόθεσμα.


Σας προτείνουμε 2 εναλλακτικές επιλογές με διαφορετικά πάνελ και inverter, με την  1η  επιλογή να συνδυάζει χαμηλό κόστος και  μεγαλύτερες εγγυήσεις στα υλικά και τη 2η  επιλογή να συνδυάζει τα κορυφαία φωτοβολταϊκά πάνελ και inverter της αγοράς όπως αποδεικνύουν όλα τα σχετικά test των οίκων αξιολόγησης. Όσον αφορά την ποιότητα των υλικών η 1η επιλογή με το χαμηλότερο κόστος  δεν είναι υποδεέστερη της άλλης και σας παραθέτουμε τα παρακάτω ως αποδεικτικά στοιχεία.

1η  επιλογή
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ VISEL

2η  επιλογή
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ REC

30 χρόνια εγγύηση απόδοσης 80%

25 χρόνια εγγύηση απόδοσης 80%

12 χρόνια εγγύηση υλικού

10 χρόνια εγγύηση υλικού

Συντελεστής απόδοσης 15,29%

Συντελεστής απόδοσης 15,1%

6 bypass διόδους για προστασία από μερική σκίαση

4 bypass διόδους για προστασία από μερική σκίαση

1η  επιλογή
INVERTER KSTAR

2η  επιλογή
INVERTER SMA

Συντελεστής απόδοσης 97,5%

Συντελεστής απόδοσης 97%

Εργοστασιακή εγγύηση 5 χρόνια

Εργοστασιακή εγγύηση 5 χρόνια

Κόστος επέκτασης εγγύησης σε 10 χρόνια: 65€

Κόστος επέκτασης εγγύησης σε 10 χρόνια: 165€

1η επιλογή :

Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Περιγραφή Φ/Β συστήματος 3 kWp
Με  Ισπανικά πάνελ VISEL και inverter KSTAR

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ

12 Φωτοβολταϊκά πλαίσια VISEL VS250P-60 , 250W

1 inverter KSTAR KSG-3000SM, 3kW

Σταθερές βάσεις αλουμινίου

Ειδικό ηλιακό καλώδιο με UV προστασία / βυσματοδέκτες

Εγκατάσταση/ ηλεκτρολογικά

2η επιλογή :

ΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΠΑΝΕΛ ΚΑΙ INVERTER ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Περιγραφή Φ/Β συστήματος 3 kWp
Με  Νορβιγικά πάνελ REC και Γερμανικό inverter SMA

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ

12 Φωτοβολταϊκά πλαίσια REC 250PE , 250W

1 inverter SMA Sunny Boy 3000TL, 3kW

Σταθερές βάσεις αλουμινίου

Ειδικό ηλιακό καλώδιο με UV προστασία / βυσματοδέκτες

Εγκατάσταση/ ηλεκτρολογικά

Προσφορά για προετοιμασία αίτησης :

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

τιμή (€)

Τεχνοοικονομική Μελέτη

0,00

Ηλεκτρολογικό σχέδιο

0,00

Προετοιμασία φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα

0,00

Σύνολο

0,00

ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ τηλ:25030383